หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 

 
ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9-11  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชาสัมพันธ์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 2,200 เมตร
หนา 5 เซนติเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร สายบ้านหนองปล้อง-ทับมะเขือ (ชน.ถ.57011) หมู่ที่ 9-11
ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มี.ค. 2563 เวลา 19.55 น. โดย คุณ วิรัญชนา ช่างบรรจง

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071