หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 

 
ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5-14  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชาสัมพันธ์
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาวรวม 2,450 เมตร
หนา 5 เซนติเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร สายบ้านสามแยก-บ้านพุสมหวัง(ชน.ถ.57001) หมู่ที่ 5-14
ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มี.ค. 2563 เวลา 19.48 น. โดย คุณ วิรัญชนา ช่างบรรจง

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071