หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 

 
14 มกราคม 2563 ประชุมประชาคมหมู่ที่ 9  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ ๙  นายบุญเลิศ การภักดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙  บ้านหนองปล้อง จัดประชุมประชาคม ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๓  แผนเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 22.37 น. โดย คุณ แหม่ม มะนาวหวาน

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071