หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 

 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ได้รับเกียรติให้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตน  
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 กันยายน 2562 หมู่ที่ 1 บ้านหนองยาง เวลา 09.00 น เป็นต้นไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2562 เวลา 15.25 น. โดย คุณ บุญเลิศ การภักดี

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071