หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 

 
ประชุมผู้ปกครอง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง ได้ทำการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมานั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ทราบถึงการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน ในด้านการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2562 เวลา 15.04 น. โดย คุณ บุญเลิศ การภักดี

ผู้เข้าชม 46 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071