กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
กระดานสนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
 

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ดังต่อไปนี้
1. การจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
2.  การจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน
3. การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียน ถวายเครื่องไทยธรรม เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา และบำเพ็ญประโยชน์  ณ  วัดต่างๆ ในเขตตำบลสุขเดือนห้า
4. การทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน
5.กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ในวันสำคัญทางศาสนา
6. กิจกรรมการร่วมกันปลูกต้นไม้กรณีร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ
         (นายบุญเลิศ  การภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 15.14 น. โดย คุณ บุญเลิศ การภักดี

ผู้เข้าชม 7 ท่าน