หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ [ 14 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 2
 


 
จัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ [ 13 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 102
 
 
     


 
จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ,พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 2 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 92
 


 
จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ [ 2 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 101
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-947-123 , 121 , 122