หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
จัดกิจกรรมการแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า [ 19 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 17
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า สมัยสามัญประจำ ๒๕๖๔ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ [ 19 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 18
 
 
     


 
ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) [ 14 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 162
 


 
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 4 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 192
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071