หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 


นายหัตถี การภักดี
ประธานสภา
 


นายประยูร เปี่ยมรอด
รองประธานสภา


นายพิสิทธิ์ ปติตานัง
เลขานุการสภา
 
 


นายธัญญะ การภักดี
สมาชิกสภา หมู่ 1


นายทรงวุฒิ เคนานันท์
สมาชิกสภา หมู่ 2


นายสง่า ธัญญเจริญ
สมาชิกสภา หมู่ 2


นางมณเฑียร นิลทร
สมาชิกสภา หมู่ 3


นายวังชาญ การภักดี
สมาชิกสภา หมู่ 3


นายวงษ์ การภักดี
สมาชิกสภา หมู่ 4


นางสำอางค์ ทาเอื้อ
สมาชิกสภา หมู่ 5


นายส้มเพียง ภูฆัง
สมาชิกสภา หมู่ 6


นางภัชธีญา เมฆฉาย
สมาชิกสภา หมู่ 6


นายวิง พรหมเดช
สมาชิกสภา หมู่ 7


นายสาหร่าย เกตุแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ 7


นายศักดิ์สิทธิ์ นิลฟัก
สมาชิกสภา หมู่ 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071