หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์   โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 20 ม.ค. 2565
ทต.เนินขาม   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทต.เนินขาม   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.หันคา   จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทต.ห้วยกรดพัฒนา   จ้างตามโครงการลอกคูส่งน้ำสายบ่อตาพลอยดอนทอง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทต.หนองแซง   จ้างตัดเครื่องแต่งกายชุดกู้ชีพ (ตามแบบของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน) จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.ไร่พัฒนา   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.ไร่พัฒนา   ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทต.หางน้ำสาคร   ซื้อวัสดุสำนักงาน งานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทต.หันคา   ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๕ ตัว (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทต.ตลุก   ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
ทต.หาดท่าเสา   ซื้อวัสดุตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์   จ้างซ๋อมแซมและบำรุงรักษาแอร์รถยนต์ 4 ประตู หมายเลข กข 9680 ชน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
ทต.เนินขาม   จ้างป้ายไวนิลเศรษกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
ทต.ธรรมามูล   จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชนิดท่อ PVC ชั้น 8.5 ลึกระหว่าง 60-100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
ทต.ธรรมามูล   จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชนิดท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ลึกระหว่าง 60-100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
ทต.ธรรมามูล   ซื้อมาตรวัดน้ำมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 4 หุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
ทต.ธรรมามูล   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
ทต.ธรรมามูล   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
ทต.ธรรมามูล   จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชนิดท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ลึกระหว่าง 60-100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 384
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-947-123 , 121 , 122