หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.สะพานหิน   จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังภายในตำบลสะพานหิน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน (ตามเอกสารแนบท้ายบันทึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2564
อบต.สะพานหิน   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2564
ทต.ห้วยกรด   จ้างติดแผ่นป้ายและจดบันทึกข้อมูล (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
ทต.ห้วยกรด   ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการควบคุมเพื่อสังเกตการณืเริ่มป่วย ณ วัดเกาะแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์   จ้างปรับปรุงป้ายและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
ทต.เนินขาม   ซื้อแบตเตอรี่ FBNS 110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.สะพานหิน   จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ ๓ หน้าบ้านผู้ช่วยอาท (ย้ายหอถังประปา แก่ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
ทต.ธรรมามูล   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายหมู่ที่ 6 ตำบลธรรมามูล สายบ้านนายอภิรัตน์ อินขำ เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงสายถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 21 ก.ย. 2564
อบต.ไพรนกยูง   ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งลำห้วยหนองนกเขา หมู่ที่ 6 บริเวณนานายสำเนา บุญชื่น ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 21 ก.ย. 2564
อบต.ไพรนกยูง   ขุดลอกลำห้วยประทุน หมู่ที่ 4 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 21 ก.ย. 2564
อบต.ไพรนกยูง   ขุดลอกลำห้วยหนองนกเขา หมู่ที่ 6 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 21 ก.ย. 2564
อบต.ไพรนกยูง   ขุดลอกลำห้วยหนองอ้ายสาม หมู่ที่ 10-4 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 21 ก.ย. 2564
อบต.ไพรนกยูง   ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งลำห้วยบุ่งมะเลื่อม หมู่ที่ 3 บริเวณนานายสนอง มั่นคง ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 21 ก.ย. 2564
อบต.ไพรนกยูง   ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งลำห้วยหนองปล้อง หมู่ที่ 4 บริเวณนานางสมจิตร สอดส่อง ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 21 ก.ย. 2564
อบต.ไพรนกยูง   ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งลำห้วยหนองอ้ายสาม หมู่ที่ 4 บริเวณนานายพิชัย บุญลืม ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 21 ก.ย. 2564
ทต.หนองแซง   จ้างก่อสร้างก่อสร้างคูส่งน้ำดาดคอนกรีต พร้อมก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 7 สายลานหลวง - คลองทิ้งน้ำชลประทาน คูส่งน้ำดาดคอนกรีต ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ก้นกว้าง 0.20 เมตร ยาว 890 เมตร ลึก 0.80 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 890 เมตร สูง 0.80 เมตร โดยวิธีคัดเลือก 21 ก.ย. 2564
ทต.หนองแซง   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมอบท - คลองชลประทาน 9L หมู่ที่ 20 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 365 เมตร สูง 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,460 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก 21 ก.ย. 2564
ทต.โพงาม   จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นหินคลุก สายหลังโรงอิฐ จากถนนคอนกรีตสายเข้าบ่ง ถึง กม.0+520 หมู่ที่ 2 บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.หนองบัว   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 297
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071