หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หาดท่าเสา   จ้างเหมารถแบ็คโฮ PC 130 จำนวน 8 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.วังไก่เถื่อน   จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 จากนานายเขียน ขำทับ ถึงนานายยิ่ง ผาสุข กว้าง 2.80 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 433.44 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.วังไก่เถื่อน   จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 จากบ้านนางศิขริน เทียนลา ถึงนานายสมชาย ทองชื่น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 72.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.วังไก่เถื่อน   จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ี ๑ จากนานางประเทือง ศรีสงคราม ถึงนานายทวิน จันทร์ที กว้าง ๒.๗o เมตร ยาว ๑,๑oo เมตร หนาเฉลี่ย o.๑๒ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕๖.๔o ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.เนินขาม   จ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 14 สายทางเข้าอำเภอเนินขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.เนินขาม   จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บนถนน คสล. หมู่ 14 สายต้นตาล ตำบลเนินขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.ธรรมามูล   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.ธรรมามูล   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.มะขามเฒ่า   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.มะขามเฒ่า   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชุบ ทวีเขต-นายละมัย เกตุสำราญ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.มะขามเฒ่า   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายณรงค์ พูลภาพ หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยา ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.มะขามเฒ่า   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้า(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.มะขามเฒ่า   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตาดำ(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๑๑ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.บางขุด   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายเกลื่อน เกตุดี ถึงนานายจำเนียร เนียมทอง หมู่๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.โพงาม   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.สรรคบุรี   อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 28 มิ.ย. 2565
ทต.สรรคบุรี   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.หางน้ำสาคร   โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม 2565) 28 มิ.ย. 2565
ทต.หางน้ำสาคร   จ้างค่าอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.หนองน้อย   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ 2 บานทึบ) กองคลัง เทศบาลตำบลหนองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 495
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289