หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หางน้ำสาคร   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข 8248 ชัยนาท กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2566
ทต.หนองน้อย   จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน โดยเสริมผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลหนองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2566
ทต.หางน้ำสาคร   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-2590 ชัยนาท กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2566
ทต.บ้านเชี่ยน   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2566
อบต.ไร่พัฒนา   โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณที่นางวินญู สุขจุ่น หมู่1 30 มี.ค. 2566
ทต.เสือโฮก   จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา เป็นเวลา ๖ เดือน รายละเอียดตามบันทึกข้ออนุมัติแนบท้ายนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2566
ทต.เสือโฮก   จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา เป็นเวลา ๖ เดือน รายละเอียดตามบันทึกขออนุมัติดำเนินการนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2566
ทต.เสือโฮก   จ้างพัฒนาระบบจ่ายน้ำประปา ยาว ๒๕๐ เมตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองป่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2566
ทต.บางขุด   จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเช็ควัดค้างคาว ถึงคลองสำโหลก หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2566
ทต.สามง่ามพัฒนา   ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2566
ทต.สามง่ามพัฒนา   ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2566
ทต.หนองแซง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัฏฝาง หมู่ที่ 10 บ้านชัฏฝาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2566
อบต.ไพรนกยูง   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต อบต.ไพรนกยูง หมู่ที่ ๑-๑๓ จำนวน ๑๑๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2566
อบต.หันคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเดิม โดยการปูยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตทับคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2566
ทต.แพรกศรีราชา   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กใน ศพดฯวัดมหาธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2566
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2566
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2566
ทต.ตลุก   ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะนักเรียน) จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2566
ทต.นางลือ   จ้างขุดลอกหนองปลาดุก หมู่ที่ ๗ จากอ่างหนองปลาดุก ถึงนายโนรี ดี ใหญ่ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2566
ทต.นางลือ   จ้างขุดลอกหนองปลาดุก หมู่ที่ ๗ จากอ่างหนองปลาดุก ถึงนายโนรี ดี ใหญ่ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 764
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289