หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.57017 สายหนองแกอีแต้-หนองแกตาเรือง หมู่ที่ 11-10 บ้านหนองแก้แต้,บ้้านหนองแกตาเรือง ตำบลสุขเดือนห้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโดยใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยและบดทับ ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลสุขเดือนห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็กและเก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาเครื่องจักรขุดดินวางท่อประปา หมู่ที่ 9 บ้านหนองปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 70
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289