หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,5,6,12 บ้านวังคอไห,บ้านสามแยก,บ้านสุขเดือนห้า,บ้านห้วยคันไถ ตำบลสุขเดือนห้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]วัสดุงานบ้านงานครัว [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2564 ]ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]จ้างเครื่องจักรขุดรื้อต้นไม้แนวสายไฟในระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]กรวยจราจร [ 29 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28