หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กพจ 130 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองแกตาเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 9 บ้านหนองปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองแกตาเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้ออุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงลูกรังปรับเกลี่ย ม.6,9,13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมผิวทางโดยลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำตัวอักขระประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40