หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาเครื่องจักรและซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2564 ]จ้างรื้อถอนอาคารและปรับปรุงห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อต้นรวงผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาเครื่องจักรขุดร่องเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อ่มแซมปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงลูกรังปรับเกลี่ย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาเครื่องจักร(ขุดลอกลำรางส่งน้ำและทำคันกันน้ำขุดเบี่ยงทางน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาตีเส้นเครื่องหมายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ตำบลสุขเดือนห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 43
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-947-123 , 121 , 122