หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสอง หมู่ที่ 10 ตำบลสุขเดือนห้า ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 มิ.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสอง หมู่ที่ 10 ตำบลสุขเดือนห้า ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]ซื้อต้นไม้และดินปลูกรองก้นหลุมเพื่อใช้ตาม โครงการส่งเสริม อนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างเครื่องจักรขุดดิน(รถแบคโฮ) เพื่อใช้ขุดดินปรับเกลี่ยพื้นที่ปลูกต้นไม้ โครงการส่งเสริม อนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 74
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289