หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาเครื่องจักรกำจัดวัชพืชและสิ่งที่กีดขวางทางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2564 ]ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]ซื้ออุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ลำห้วยสอง (บริเวณทางแยกบ้านจัดสรร) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยสอง ตำบลสุขเดือนห้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ลำห้วยคันไถ (บริเวณสระน้ำนานายสุนทร) หมู่ที่ 6 บ้านสุขเดือนห้า ตำบลสุขเดือนห้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มี.ค. 2564 ]จ้างทำโมบายนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.57007 สายหนองตาจู-บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 4-9 บ้านหนองเด่น-บ้านหนองปล้อง ตำบลสุขเดือนห้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 57014 สายหนองโปร่ง-บุ่งยาง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยสอง ตำบลสุขเดือนห้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 มี.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34