ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขเดือนห้า
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 1 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256389,56383,13292,583544--------265,822
256284,077114,33932,81177,028185,650124,03491,73989,564116,03365,30570,31163,3781,114,269
256126,03430,23053,44250,78447,60059,98845,60930,94129,90280,213102,593147,002704,338
ยอดยกมาตั้งแต่ 30 พ.ย. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560   4,698
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,089,127
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี