หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาส ๔) [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาส ๓) [ 24 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือนแรก) [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 3) [ 13 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 2) [ 11 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 88  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1) [ 20 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 89  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส4) [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 112  
 
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 125  
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - เดือน มิถุนายน 2561) [ 8 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 148  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๒ [ 18 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 163  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑ [ 18 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 164  
 
ประกาศรายงานผลดำเนินงาน 2560 [ 4 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 236  
 
  (1)  
    
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071