กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
กระดานสนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 


นายกานต์ มณีจำนงค์
ปลัด อบต.สุขเดือนห้า


นายพิสิทธิ์ ปติตานัง
รองปลัด อบต.สุขเดือนห้า
 
 


นางปาณิสร น้ำจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวแหม่ม มะนาวหวาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางวริยา ศรีวิชัย
นักพัฒนาชุมชนนักวิชาการศึกษา


นางวิลาวัณย์ ปานมงคล
ครู


นางแววมณี โพโต
ครู


นางสาวสุภาพร สีวันนา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางพรชนก การภักดี
เจ้าพนักงานธุรการ


นายธีรวัฒน์ คล้ายประดิษฐ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน