กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
กระดานสนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 


นายกานต์ มณีจำนงค์
ปลัด อบต.สุขเดือนห้า


ว่าง
รองปลัด อบต.สุขเดือนห้า
 
 


นางปาณิสร น้ำจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวแหม่ม มะนาวหวาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางวริยา ศรีวิชัย
นักพัฒนาชุมชน


ว่าง
นักวิชาการศึกษา


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุภาพร สีวันนา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางวิลาวัณย์ ปานมงคล
ครู


นางแววมณี โพโต
ครู


นางพรชนก การภักดี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางเรวดี สุขมาก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน