กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
กระดานสนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ส.ค. 2561 1
ข่าวกิจกรรม ทต.นางลือ   ภาพกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนางลือ   17 ส.ค. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภณฑ์โรงงาน (สว่านไฟฟ้า)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ส.ค. 2561 1
ข่าวกิจกรรม ทต.แพรกศรีราชา      17 ส.ค. 2561 5
โอนย้าย/รับสมัคร ทต.หาดท่าเสา   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป   17 ส.ค. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   17 ส.ค. 2561 1
ข่าวกิจกรรม ทต.นางลือ   ภาพกิจกรรม งานกองช่าง เทศบาลตำบลนางลือ   17 ส.ค. 2561 3
กิจการสภา ทต.บ้านกล้วย   -กิจการสภา-   17 ส.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สุขเดือนห้า   การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   16 ส.ค. 2561 1
ข่าวกิจกรรม ทต.นางลือ   ภาพกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนางลือ   16 ส.ค. 2561 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สามง่ามพัฒนา   ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9   16 ส.ค. 2561 2
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.สุขเดือนห้า   ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   16 ส.ค. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สามง่ามพัฒนา   ประกาศราคากลางวัสดุไฟฟ้า   16 ส.ค. 2561 2
กิจการสภา อบต.สุขเดือนห้า   ประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2   16 ส.ค. 2561 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 721