กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
กระดานสนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   16 ส.ค. 2561 1
โอนย้าย/รับสมัคร   ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   16 ส.ค. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขยายเวลาโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   8 ส.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6   1 ส.ค. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7   1 ส.ค. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14   1 ส.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจะระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า   11 ก.ค. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ขอเน้นยำ้แนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค   11 ก.ค. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ล้างถังประปา หมู่ที่ 8 ตำบลสุขเดือนห้า   5 มิ.ย. 2561 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง   31 พ.ค. 2561 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ให้ผู้้สูงอายุและคนพิการไปรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถนายน   24 พ.ค. 2561 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนปเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้ \\\\\\\"โครงการท้องถิ่นท้องที่อาสา สร้างป่า รักษ์นำ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561\\\\\\\"   23 พ.ค. 2561 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองยาง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท   22 พ.ค. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ล้างถังประปา หมู่ที่ 10 บ้านห้วยสอง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท   18 พ.ค. 2561 33
  (1)     2      3      4      5