กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
กระดานสนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กันยายน 2561   5 ต.ค. 2561 7
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1,4,6,8,9,10,14   20 ก.ย. 2561 13
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยโรง หมู่ที่ 1   20 ก.ย. 2561 12
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6   20 ก.ย. 2561 13
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,4,10,11,13   20 ก.ย. 2561 8
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6,13   20 ก.ย. 2561 7
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7,14   20 ก.ย. 2561 7
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการขุดร่องสูบน้ำดินหนองโปร่ง หมู่ที่ 13   20 ก.ย. 2561 6
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete หมู่ที่ 8   20 ก.ย. 2561 6
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3   20 ก.ย. 2561 6
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2   18 ก.ย. 2561 13
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3   18 ก.ย. 2561 10
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6   18 ก.ย. 2561 7
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 2   18 ก.ย. 2561 11
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7