ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขเดือนห้า
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 15 ต.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256126,03430,23053,44250,78447,60059,98845,60930,94129,90217,864--392,394
2560--------921952,4221,9894,698
ยอดยกมาตั้งแต่ 30 พ.ย. 2560 ถึง 31 ส.ค. 2560   -397,092
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี